Cardiometabool zorgnetwerk

Meer dan 1,6 miljoen patiënten in Nederland hebben te maken met cardiometabole aandoeningen, zoals (hoog risico op) hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie, chronische nierschade, obesitas en dyslipidemie.  Door snel en laagdrempelig overleg met de specialist, bijvoorbeeld via teleconsulting, wordt een verwijzing naar de tweede lijn voor deze multimorbide patiënten voorkomen. Nog maar 1 op de 10 teleconsulten leidt tot een verwijzing naar het ziekenhuis. Met het Cardiometabool zorgnetwerk verdwijnen de ‘lijnen’ – en dat is voor de patiënt veel fijner want die kan thuis, of in de eerste lijn bij de huisarts geholpen worden. 

Wist je dat

  • Meer dan 1,6 miljoen patiënten in Nederland hebben te maken met cardiometabole aandoeningen, zoals (hoog risico op) hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie, chronische nierschade, obesitas en dyslipidemie?
  • Huisartsen via het netwerk allerlei e-modules kunnen volgen?
  • Er veel aandacht is voor laaggeletterden?
  • Er elk jaar 4-6 bijscholingsbijeenkomsten voor huisartsen worden georganiseerd?

Meer informatie

Lees meer informatie over Cardiometabool netwerk op de website van UMC Utrecht.