Boodschap van een klinisch chemicus aan het nieuwe kabinet