Astmazorg voor kinderen

Kinderen met astma worden momenteel (te) vaak in het ziekenhuis behandeld, door een specialist. De huisarts ziet alleen kinderen bij klachten. Kinderen waren deels niet goed ingesteld, dit leidde tot extra consulten op de SEH en opnames. Het Groene Hart Ziekenhuis Gouda, Huisartsenpraktijk Klein Iterson (Gouda) en Medisch Centrum West (Waddinxveen) willen samen de kwaliteit van astmazorg voor kinderen verbeteren door de zorg dichter bij de kinderen te brengen.

Dit doen zij door verschuiving van de astmazorg voor kinderen naar de huisartsenpraktijk. De kinderarts, verpleegkundig specialist kinderlongziekten, de kinder-longverpleegkundige en de huisarts werken daarbij intensief samen. De verpleegkundig specialist en huisarts doen het diagnosetraject voor kinderen tot 6 jaar. Bij oudere kinderen gebeurt dit in het ziekenhuis door verpleegkundig specialist kinderlongziekten en de kinderarts. Na diagnose worden de patiënten terugverwezen naar de eerste lijn, waar de zorg wordt geboden door de verpleegkundig specialist in samenspraak met de huisarts.

Wist u dat

  • in Nederland ongeveer 85.000 kinderen astma hebben?
  • dit nieuwe zorgpad leidt tot een jaarlijkse besparing € 390,- per jaar?
  • de behandeltrouw, het opvolgen van gedragsadviezen en de medicatietrouw tegelijk ook verbeteren?
  • deze aanpak leidt tot een betere integrale gezondheid bij kinderen met astma, dat wil zeggen: minder ziekteverzuim, meer deelname aan sport en minder exacerbaties?

Meer weten?

Bekijk de infographic