Astmazorg voor kinderen

Titel project/netwerk

Astmazorg voor kinderen 

Deelnemende partijen

Groene Hart Ziekenhuis Gouda, Huisartsenpraktijk Klein Iterson (Gouda) | Medisch Centrum West (Waddinxveen)

Doelstelling van het project/netwerk

Kwaliteit van astmazorg voor kinderen verbeteren door de zorg dichter bij de kinderen te brengen.

Resultaten tot nu toe

Bekijk de Infographic.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Door verschuiving van de astmazorg voor kinderen naar de huisartsenpraktijk is er aan aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van zorg. De kinderarts, verpleegkundig specialist kinderlongziekten, de kinder-longverpleegkundige en de huisarts werken intensief samen.