Appen met je dokter

Titel project/netwerk

BeterDichtbij, eenvoudig contact tussen patiënt en zorgverlener 
 
Met BeterDichtbij hebben patiënten hun arts in hun broekzak. Met deze app kunnen patiënten een korte vraag stellen, onderzoeksuitslagen nalezen of een herhaalrecept gebruik van BeterDichtbij. 

Deelnemende organisaties

Op dit moment 16 ziekenhuizen en meerdere huisartsenpraktijken in Nederland, samen meer dan 800 zorgverleners (medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundig specialisten, POH’s, assistenten). Dat betreft regionale en topklinische ziekenhuizen en huisartsen rond deelnemende ziekenhuizen. 

Doelstelling project/netwerk

Huisartsenpraktijken en ziekenhuizen zijn en blijven dé plek waar de zorg fysiek plaatsvindt. Het contact zelf kan echter steeds vaker ook met de patiënt vanuit huis, makkelijk en dichtbij. Dat is ook belangrijk om de zorgkosten beheersbaar te houden en mensen meer regie te geven in hun eigen gezondheid. Tegelijk is de consument steeds meer gewend aan digitaal contact als consument in andere sectoren en verwacht dit gemak ook in van zijn huisartsenpraktijk, ziekenhuis of andere zorgorganisatie. Om in deze behoefte te voorzien is digitale innovatie van groot belang. BeterDichtbij, initiatief van en voor de zorgsector, maakt dit mogelijk.

Resultaten tot nu toe 

Inzet van BeterDichtbij scheelt zowel de arts als patiënt tijd. De patiënt kan appen waar en wanneer hij wil en de arts bepaalt zelf wanneer hij reageert. De arts kan ook berichten automatiseren (inplannen, automatiseren) en zo tijd besparen. De zorgverleners die BeterDichtbij inzetten, zien druk op de telefoon verminderen, en steeds meer patiënten zetten het in om te contoleren of het nodig is om langs te komen of niet. Andere resultaten:
  • Verdiepend consult, dankzij informatie vooraf aan het consult;
  • Extra afspraken in het ziekenhuis kunnen worden voorkomen door consult via berichten of beeldbellen te laten verlopen;
  • Patiënt is op één plek in contact met verschillende zorgverleners in de regio. 
 
De doelmatigheid van BeterDichtbij wordt nog verder onderbouwd via onderzoek. 

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde 

De patiënt is in BeterDichtbij op één plek in contact met verschillende zorgverleners: de huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of assistent. Zo staat de patiënt echt centraal. Ook kan via BeterDichtbij eenvoudig worden afgestemd of langskomen dan wel verwijzen nodig is, en zorg op de juiste plek plaatsvinden. In de toekomst worden ook wearables gekoppeld en gezondheidsgegevens uitgewisseld, waarmee dit effect van BeterDichtbij verder zal toenemen.

Meer informatie

www.beterdichtbij.nl, voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Godfried Bogaerts, gbogaerts@beterdichtbij.nl  
 
Ga terug naar de overzichtspagina Netwerkgeneeskunde
 

Volledige video BeterDichtbij