Anderhalvelijnszorg/regiopoli

Titel project/netwerk

Anderhalvelijnszorg/regiopoli

Deelnemende partijen in project/netwerk

Huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuis Nij Smellinghe, Zuid- Oostzorg en zorgverzekeraar de Friesland.

Doelstelling van het project/netwerk

De regiopolie heeft tot doel dat de huisarts in de eerste lijn extra ondersteuning krijgt bij het geven van kwalitatief goede patiëntenzorg door het inhuren van expertise van medisch specialisten uit de tweede lijn. Op deze manier wordt zorg die niet thuishoort in het ziekenhuis in een huisartsomgeving aangeboden.

Welke resultaten kunnen er tot nu toe worden vermeld?

In de anderhalvelijnszorg worden onderdelen uit de dermatologie, cardiologie, orthopedie, bewegen, urologie, MDL, KNO en gynaecologie behandeld. Er worden kleine verrichtingen op het gebied van dermatologie en chirurgie aangeboden door specialisten, kaderhuisartsen of physician assistants. 

Hoe draagt het project naar uw mening concreet bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

  • Positieve patiënten ervaring
  • Verdeling van capaciteit 
  • Positieve financiële effecten 
  • Zelfde kwaliteit als in ziekenhuis
  • Samenwerking tussen partijen wort geoptimaliseerd.

Meer informatie