‘Maak gebruik van onze kennis en expertise op het gebied van antibioticaresistentie en infectieziekten. Zo voorkomen we onnodige kosten’