‘Geef ruimte en vertrouwen aan de intrinsieke motivatie van dokters. Dat leidt tot innovatie- en organisatiekracht’