Onderwerp:

De Opleidingsetalage

De opleiding tot medisch specialist is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Zo kunnen aios zich bijvoorbeeld via een differentiatiestage verder specialiseren en ontwikkelen. Mede door de individualisering van de opleidingsduur en de invoer van de algemene competenties, voeren aios steeds meer zelf de regie over hun opleiding. Ze bepalen samen met hun opleider aan welke competenties ze moeten werken en waar ze dit het best kunnen doen. De Opleidingsetalage kan hen hierbij helpen.

Het project Opleidingsetalage is in 2010 gestart in opdracht van de stichting BOLS. De uitvoering is belegd bij de Federatie Medisch Specialisten. Op de website van de Opleidingsetalage kunnen aios opleidingsonderdelen, zoals differentiatiestages, zoeken en met elkaar te vergelijken. De afgelopen jaren heeft de Opleidingsetalage bijgedragen aan een cultuuromslag, waarbij aios meer het heft in eigen hand nemen om hun opleiding zo vorm te geven dat hij aansluit bij hun individuele ontwikkeldoelen.