Onderwerp:

Collegiale ondersteuning

Medisch specialisten hebben behoefte aan collegiale ondersteuning, opvang en begeleiding door collega’s. Door elkaar beter te ondersteunen kunnen zij de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten verder verbeteren. In een open cultuur is het belangrijk om medisch specialisten te begeleiden als zij met gebeurtenissen te maken krijgen die diepe indruk maken. Daarbij is het niet altijd eenvoudig voor een medisch specialist om zich open en kwetsbaar op te stellen. Begeleiding door het ziekenhuis of wetenschappelijke vereniging kan daarbij helpen.

Voorbeelden

De NVOG is gestart met de commissie Collegiale Ondersteuning, waar gynaecologen een luisterend oor vinden voor hun verhaal. Leden van de commissie zijn gynaecologen of AIOS die speciale interesse hebben in juridische kanten van het vak en/of speciale interesse en vaardigheid hebben in het begeleiden van de meer emotionele aspecten van het vak.

De Santeon ziekenhuizen zijn in 2013 het project ‘duurzame inzetbaarheid medisch specialisten’ gestart. Onderdeel van het project Duurzame inzetbaarheid medisch specialisten is ‘Intercollegiale coaching.’ Wanneer elk Santeon ziekenhuis beschikt over een aantal intercollegiale coaches kan er gemakkelijk wordt uitgewisseld om elkaar bij trajecten te helpen.

VvAA brengt organisaties samen in een leernetwerk peer support: om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en (inter)nationale kennis en expertise in te brengen.

Ook een voorbeeld?

De Federatie is op zoek naar bestaande initiatieven van collegiale ondersteuning. Neem hiervoor contact op met Alex Verhoeven a.verhoeven@demedischspecialist.nl