Onderwerp:

Collectieven

De Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten ziet de voorzitters van collectieven als een belangrijke vertegenwoordiging van haar achterban van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. De Raad informeert de voorzitters van collectieven van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren regelmatig over beleidsonderwerpen die collectieven aangaan, zoals bijvoorbeeld over integrale bekostiging. Ook de voorzitters van medische staven worden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd.

De Federatie verstrekt diverse handreikingen, FAQ’s, factsheets, modellen en andere documenten aan MSB’s, VMSD’s en medische staven.

Bel ons
Bent u op zoek naar een bepaald document? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de Federatie, of bel met ons Kennis- en DienstverleningscentrumZie voor meer informatie over MSB's en VMSD's onze informatiepagina's MSB en VMSD.