Onderwerp:

Collectieven

De Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten ziet de voorzitters van collectieven (MSB's, VMSD's en Stafconventen) als een belangrijke vertegenwoordiging van haar achterban. De Raad informeert en adviseert de voorzitters van deze collectieven regelmatig over beleidsonderwerpen die collectieven aangaan, zoals bijvoorbeeld over het invullen van het ondernemerschap of het versterken van de positie ten opzichte van de raad van bestuur in het ziekenhuis. Elke voorzitter van een collectief heeft zijn/haar eigen contactpersoon bij de Federatie. De raad organiseert een aantal keer per jaar bijeenkomsten, waar vaak ook de voorzitters van de medische staven voor worden uitgenodigd. Verder verstrekken we diverse handreikingen, FAQ’s, factsheets, modellen en andere documenten aan MSB’s, VMSD’s, stafconventen en medische staven.

Bel ons
Bent u op zoek naar een bepaald document? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de Federatie, of bel met ons Kennis- en DienstverleningscentrumZie voor meer informatie onze informatiepagina's MSB en VMSD.