Onderwerp:

Beroepsbelangen

De Federatie Medisch Specialisten zet zich in voor de positie, organisatie en financiering van medisch specialisten in vrij beroep, medisch specialisten in dienstverband en in universitair medisch specialisten. De Federatie vindt het belangrijk dat medisch specialisten de keuze hebben tussen vrij beroep of dienstverband. Bij belangenbehartiging voor medisch specialisten in dienstverband wordt nauw samengewerkt met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).