Onderwerp:

Bekostiging

Hoofdlijnenakkoord

Voor de medisch specialistische zorg – die wordt geleverd door ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra – heeft minister Schippers van Volksgezondheid in 2012 afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van zorg met de verschillende brancheorganisaties, waaronder die van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en medisch specialisten. Dit pakket aan afspraken wordt het hoofdlijnenakkoord genoemd, dat nog loopt tot en met 2017. In het akkoord hebben we daarnaast afspraken gemaakt over het transparanter maken van kwaliteit en het borgen van de toegankelijkheid van zorg.

Groeipercentage

Een andere belangrijke afspraak is dat het jaarlijkse groeipercentage van de medisch specialistisch zorg tot 2017 moest worden teruggebracht tot één procent per jaar. Maar vanwege de toegankelijkheid moest het basispakket hetzelfde blijven. Het is gelukt om dit beperkte groeipercentage te realiseren, met inspanningen van alle partijen in de curatieve zorgmarkt. Bijvoorbeeld door strakker te onderhandelen over volume en prijs van DOT-zorgproducten en door zorg doelmatiger te leveren. Medisch specialisten hebben hieraan een grote bijdrage geleverd.