Onderwerp:

Arbeidsmarkt jonge klaren

Sinds 2012 klinken er regelmatig geluiden over de slechte positie op de arbeidsmarkt van zogeheten 'jonge klaren'. Dit zijn startende medisch specialisten in de eerste drie jaar na hun opleiding. De Jonge Specialist heeft daarom in 2014 en 2016 onderzoek gedaan onder aios en jonge klaren. Het eerste onderzoek toonde een werkloosheidspercentage van 5 procent onder jonge klaren aan. Volgens het onderzoek in 2016 is dit werkloosheidspercentage inmiddels gedaald tot 2,1 procent. Wel is er sprake van een toename van het aantal tijdelijke contracten onder startende medisch specialisten. Aangezien 86% van de jonge klaren met een tijdelijk contract aangeeft liever een vast contract te hebben en voor langere tijd in hetzelfde ziekenhuis werkzaam wil zijn, vindt De Jonge Specialist deze ontwikkeling zorgelijk.

De Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) delen deze mening, maar benadruken dat het een tijdelijk probleem is dat samen met alle partijen binnen de sector moet worden opgelost. Er is veel financiële onzekerheid in de ziekenhuiswereld waardoor de doorstroming op de arbeidsmarkt is dichtgeslibd. Die onzekerheid wordt onder andere veroorzaakt door aanhoudende bezuinigingen en voortdurende stelselwijzigingen. 

Om het aanbod van medisch specialisten op de arbeidsmarkt in de toekomst nauwkeuriger te laten aansluiten bij de vraag, heeft de Federatie Medisch Specialisten de minister van VWS verzocht om het Capaciteitsorgaan de arbeidsmarkt voor medisch specialisten nog nauwkeuriger te laten monitoren. Dit is toegezegd en opgenomen in het Opleidingsakkoord, dat in oktober 2013 werd gesloten.

Meer informatie over de arbeidsmarkt voor jonge klaren staat op deze website onder Opleiding en op de website van De Jonge Specialist.