Onderwerp:

Antibioticaresistentie

De meeste bacteriën die mensen met zich meedragen, zijn nuttig voor ons. Van sommige bacteriën kunnen we echter ziek worden. Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor kunnen worden. Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen.

Meerjarenagenda antibioticaresistentie in de zorg

In juni 2015 heeft het ministerie van VWS met een groot aantal partijen in de gezondheidszorg bestuurlijke afspraken gemaakt over antibioticaresistentie en is een ´Meerjarenagenda antibioticaresistentie in de zorg´ overeen gekomen met daarin heldere afspraken om de effecten van antibioticaresistentie op ziektelast en sterfte te voorkomen. Deze agenda richt zich nadrukkelijk op het realiseren van meer samenhang tussen de publieke gezondheidszorg, de eerste lijn, de tweede lijn en de langdurige zorg. Daarnaast bevat het sectorale afspraken. De Federatie Medisch Specialisten onderschrijft deze bestuurlijke afspraken. De gezamenlijke missie luidt:

‘Vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi-)resistentie zoveel mogelijk worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft’.

Publiekscampagne

Een belangrijk instrument in de aanpak van antibioticaresistentie is voorlichting. In het najaar van 2015 is de overheid een publiekscampagne gestart die gericht is op het vergroten van de bewustwording en kennis over de werking en het gebruik van antibiotica. Onderdeel hiervan is dat vanaf dit najaar in wachtkamers bij huisartsen de speciale uitgave van Suske & Wiske ‘Tante Biotica’ komt te liggen, die op toegankelijke wijze informatie geeft. Op de website van het RIVM en op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over antibioticaresistentie en hoe verspreiding van resistente bacteriën is te voorkomen.