Onderwerp:

Ambities Raad Wetenschap & Innovatie

Wetenschappelijke kennis vormt het fundament onder het medisch handelen. Behalve als ‘gebruiker’ van wetenschappelijke resultaten in de spreekkamer, is een deel van de medisch specialisten zelf ook betrokken bij het doen van onderzoek. Enerzijds om bestaande zorg beter te onderbouwen (zorgevaluatie), maar ook om de zorg te vernieuwen (innovatief onderzoek).

Knelpunten

Veel medisch specialisten hebben een rol in wetenschappelijk onderzoek, en diverse wetenschappelijke verenigingen zijn bezig om hun eigen onderzoeksagenda op te stellen. Maar bij het doen van onderzoek lopen medisch specialisten nog tegen de nodige knelpunten aan. Er is nog te weinig samenwerking in het onderzoeksveld, onderzoeksdata zouden meer moeten worden gedeeld, data uit kwaliteitsregistraties worden nog niet benut voor onderzoek. Daarnaast is er sprake van belemmerende regelgeving en bureaucratische procedures.

Daarom is in 2016 de Raad Wetenschap & Innovatie opgericht. Deze Raad zet zich in voor een beter functionerend wetenschappelijk klimaat, wil de unieke rol van de medisch specialist als onderzoeker beter benutten en zichtbaar maken en belemmeringen in wetenschappelijk onderzoek wegnemen. Daarbij zoekt de Raad waar mogelijk aansluiting bij bestaande initiatieven. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle 32 wetenschappelijke verenigingen.

Position paper

De ambities van deze raad staan beschreven in de position paper ‘De medisch specialist in de rol van wetenschapper’. Daarin komt aan bod hoe de unieke positie van de medisch specialist in het onderzoeksveld kan worden ingezet om, samen met andere partijen de randvoorwaarden voor het doen van relevant en goed wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. Doel hiervan is de resultaten van wetenschappelijk onderzoek sneller naar de klinische praktijk te brengen en de zorg voor de patiënt steeds verder te verbeteren. Die visie vormt de basis om de komende jaren met allerlei partnerpartijen aan de slag te gaan om een betere werksetting en positie te creëren voor medisch specialist-onderzoekers in het onderzoeksveld.