Onderwerp:

Acute zorg

De acute zorg heeft betrekking op alle vormen van curatief medische zorg die niet uit te stellen zijn omdat uitstel van de zorg tot een levensbedreigende situatie kan leiden of directe schade voor de gezondheid van een patiënt kan betekenen. Acute (basis-)zorg moet voor iedereen binnen de medisch inhoudelijke normen 24 uur per dag toegankelijk zijn. Het is een maatschappelijk belang dat iedereen in Nederland adequate zorg kan ontvangen, tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs.

Zorgverzekeraars hebben regionale plannen voor acute zorg, gebaseerd op het visiedocument Spoedeisende Zorg dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in 2013 heeft opgesteld. Voor zes specifieke spoedeisende zorgstromen is beschreven tot welk niveau concentratie van zorg wenselijk is vanuit het perspectief van kwaliteit en doelmatigheid:

  • zorg op de SEH;
  • spoedeisende neurologische zorg (CVA);
  • spoedeisende cardiologische zorg (AMI);
  • spoedeisende vaatchirurgische zorg (geruptureerd aneurysma);
  • spoedeisende geboortezorg;
  • IC-zorg.

De Federatie Medisch Specialisten maakt zich grote zorgen over de regioplannen van de zorgverzekeraars over de inkoop van acute zorg. De plannen tasten de infrastructuur van ziekenhuizen essentieel aan en kunnen onomkeerbare gevolgen hebben voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor patiënten.

De Raad Kwaliteit heeft in opdracht van de Federatie Medisch Specialisten een visiedocument op acute zorg ontwikkeld. Verdere visievorming op acute zorg vindt de Federatie nodig. De Raad Kwaliteit werkt samen op het gebied van acute zorg met de Raad Beroepsbelangen en Raad Opleiding