Acute zorg

Acute (basis-)zorg moet voor iedereen binnen de medisch inhoudelijke normen 24 uur per dag toegankelijk zijn. Het is een maatschappelijk belang dat iedereen in Nederland adequate zorg kan ontvangen, tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs. De Federatie maakt zich grote zorgen over de toegankelijkheid van de acute zorg. 

Samen met de wetenschappelijke verenigingen werkt de Federatie aan een visie. In de blog 'Kansen voor acute zorg' wordt uiteengezet in hoeverre de integratie tussen huisartsenpost (HAP) en Spoed Eisende Hulp (SEH) een stap naar een oplossing kan zijn.