Nieuws overzicht

Ruim 3500 downloads van Receptprijs

5 oktober 2012

Sinds de lancering van de app “Receptprijs” eind augustus hebben er al 3500 downloads plaatsgevonden. De app is een handig hulpmiddel voor medisch specialisten om in één oogopslag zicht te krijgen op therapeutisch gelijkwaardige alternatieven voor geneesmiddelen en de bijbehorende prijzen.

Helpen sancties als het om patiëntveiligheid gaat?

5 oktober 2012

Helpt het om een medisch specialist te straffen die de regels rond patiëntveiligheid niet goed naleeft? En zijn de verantwoordelijkheden wel duidelijk binnen het ziekenhuis als het om veiligheid gaat?

Medisch specialisten schetsen toekomst van de zorg

2 oktober 2012

Vanmiddag is in het Haagse perscentrum Nieuwspoort het visiedocument ‘De Medisch Specialist 2015’ gepresenteerd. In het document staan concrete adviezen om de uitdaging van oplopende kosten in de medisch-specialistische zorg het hoofd te kunnen bieden.

Reactie OMS op het AD artikel “onnodige sterfte ouderen in ziekenhuizen”

1 oktober 2012

Op zaterdag 29 september publiceerde het AD op basis van de AD Ziekenhuis Top 100 het artikel  “Complicaties vellen ouderen ”. De Orde van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen herkennen de in het artikel geschetste problematiek rondom kwetsbare ouderen.

Reactie OMS op uitzending Zembla 'Vieze ziekenhuizen deel 2'

25 september 2012

Daags na de publicatie van de herziene richtlijn “Handhygiene medewerkers” van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) besteedde televisieprogramma Zembla het afgelopen weekend aandacht aan de infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen.

Andere werkelijkheid inkomens medisch specialisten

21 september 2012

Het onderzoek van CBS naar de inkomensontwikkeling van medisch specialisten over 2001-2009 geeft een achterhaald beeld.

Zorgpartijen maken agenda voor de zorg

21 september 2012

De Agenda voor de zorg is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van consumenten, patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars.

Tweede overleg werkgroep Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten (HAMS)

20 september 2012

Op vrijdag 14 september jl. is de HAMS-werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de NFU, OMS en LAD voor de tweede keer bij elkaar geweest.

Prinsjesdag: Medisch specialisten nemen hun verantwoordelijkheid

19 september 2012

In haar troonrede toonde koningin Beatrix zich tevreden over de gemaakte afspraken met het zorgveld. In de Miljoenennota staat dat alle betrokken zorgpartijen verantwoordelijkheid hebben genomen in het beheersen van uitgavenontwikkeling met behoud of verbetering van kwaliteit.

Patiëntveiligheidsonderzoek genomineerd voor Huibregtsenprijs 2012

19 september 2012

De jury van de Huibregtsenprijs heeft zeven onderzoekers genomineerd, onder wie Cordula Wagner. De prijs is bestemd voor het beste Nederlandse onderzoek dat opvallend wetenschappelijk vernieuwend is én uitzicht biedt op een waardevol maatschappelijk effect. Prof. dr.

Pagina's