Nieuws overzicht

Hippocrates ICT congres

Dokters nemen leiding in ICT-vraagstukken

7 september 2018

Op dinsdag 4 september lieten 200 dokters zien dat zij zich actief met ICT in het ziekenhuis (willen) bemoeien. Niet langer willen zij het aan anderen over laten hoe de digitale inrichting en ondersteuning van hun werk eruit ziet.

Verlaag drempel tot anticonceptie en verbreed denken over levenseinde

6 september 2018

De KNMG wil drempels tot anticonceptie verlagen om de keuzevrijheid van met name kwetsbare vrouwen te garanderen. Met deze boodschap reageert de KNMG op de Nota medische ethiek van minister Hugo de Jonge.

Zorgkaart Nederland

Waarderingen op ZorgkaartNederland actueler

30 augustus 2018

Vanaf 28 augustus 2018 tellen alleen waarderingen van de afgelopen vier jaar mee in het cijfer dat zorgverleners of zorginstellingen krijgen op ZorgkaartNederland. De Federatie is blij dat er mede op haar verzoek kritisch is gekeken naar de manier waarop de scores tot stand komen.

Extra waarborgen voor medische gegevens in WIV

20 augustus 2018

Het voorstel tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, ook wel ‘Sleepwet’ genoemd) neemt alsnog twee beleidsregels in de wet op, waarmee de bescherming van medische gegevens ook is gediend.

registratie

Wijziging registratie multidisciplinair overleg

20 augustus 2018

In een multidisciplinair overleg mag iedere beroepsbeoefenaar registreren. In de gewijzigde versie van de Registratiewijzer van de Federatie staat beschreven op welke manier deze registratie correct verloopt.

Roken: 20.000 doden per jaar

Neem 'sjoemelsigaret' uit de handel

2 augustus 2018

Verschillende organisaties en artsen hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd alle sigaretten uit de handel te nemen die niet voldoen aan de wettelijke maxima voor teer, nicotine en koolmonoxide.

Handreiking e-consulten

Juist en passend gebruik van e-consulten

26 juli 2018

De Federatie Medisch Specialisten wil e-health stimuleren en medisch specialisten ondersteunen bij het juist en passend gebruik ervan.

Standpunt Value Based Healthcare

Standpunt Value Based Healthcare

26 juli 2018

In het Hoofdlijnakkoord voor de medisch specialistische zorg is onder andere veel aandacht voor Value Based Healthcare (VBHC). De Federatie Medisch Specialisten omarmt VBHC maar plaatst in haar standpuntnotitie wel een aantal kanttekeningen.

Europese ‘Federatie’ bestaat 60 jaar

24 juli 2018

De Europese Unie van Medisch Specialisten, de UEMS, bestaat zestig jaar. Sinds de oprichting op 20 juli 1958 zet de UEMS zich in voor het beschermen van de belangen van Europese medisch specialisten.

Laat dokters dokteren

Doe ook mee met ‘Laat dokters dokteren’

23 juli 2018

“Ons EPD is nu vooral gericht op logistiek, en op besparing van formulieren en secretaresses en niet op goede dossiervoering.” Dit is een van de vele inzendingen die de Federatie heeft binnengekregen van onzinnige administratie die zij op www.laatdoktersdokteren.nl publiceert.

Pagina's