Nieuws overzicht

Congres Netwerkgeneeskunde

21 maart 2019

Tijdens het congres stonden de goede voorbeelden van netwerkgeneeskunde centraal, maar er was ook veel aandacht voor de obstakels. Met name goede uitwisseling van gegevens en de bekostiging belemmeren netwerkgeneeskunde.

Congres zet netwerkgeneeskunde op de kaart

21 maart 2019

Maak werk van netwerkgeneeskunde. Dat was de hoofdboodschap van het 'Congres Netwerkgeneeskunde, met één been buit het ziekenhuis' van de Federatie Medisch Specialisten op 19 maart in Utrecht.

Nieuw Capaciteitsplan uitgebracht

15 maart 2019

Om op termijn evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten adviseert het Capaciteitsorgaan om de komende jaren in totaal 60 aios meer in te laten stromen, dan in de raming van 2016 stond.

Netwerkgeneeskunde: met één been buiten het ziekenhuis

14 maart 2019

Het concept netwerkgeneeskunde is bezig aan een snelle opmars. Wat betekent dat concreet voor de dagelijkse praktijk? Welke eisen stelt het aan financiering en digitale gegevensuitwisseling? En wat vraagt het van medisch specialisten om op deze manier zorg te bieden?

Bignummer

Publicatie BIG-nummer in huidige vorm van de baan

12 maart 2019

Verplichte vermelding van het BIG-nummer per 1 april 2019 is in de huidige vorm van de baan. Na aandringen van zorgpartijen gaat het ministerie van VWS in overleg met de KNMG en andere organisaties in de zorg om overbodige administratieve lasten te voorkomen.

Kwaliteitsstandaarden

Federatie vraagt om aanpassing wetsvoorstel kwaliteitsstandaarden

4 maart 2019

De Federatie heeft samen met V&VN en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in een brief aan de Tweede Kamer zorgen geuit over het wetsvoorstel ‘financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden’.

Bekend maken BIG nummer

“De dokter wil geen nummer zijn!”

25 februari 2019

De Federatie Medisch Specialisten vindt de invulling van de verplichting waarop artsen hun BIG-nummer actief bekend moeten gaan maken buitenproportioneel en onacceptabel.

Netwerkgeneeskunde

‘Realiseer juiste zorg op de juiste plek door netwerkgeneeskunde’

18 februari 2019

Patiënten, medisch specialisten, huisartsen, verzekeraars en andere zorgprofessionals praten maandag 18 februari met Tweede Kamerleden over het onderwerp ‘juiste zorg op de juiste plek’.

KNMG en VWS over eventuele no-deal Brexit

15 februari 2019

​Het ministerie van VWS start een campagne over de mogelijke gevolgen van een no-deal Brexit, specifiek gericht op instellingen en bedrijven in de zorgsector.

Steun van de minister voor zorgevaluatie

14 februari 2019

De Federatie Medisch Specialisten heeft zich de afgelopen jaren samen met de wetenschappelijke verenigingen en de patiëntenorganisaties hard gemaakt voor verdere doorontwikkeling van zorgevaluatie.

Pagina's