Nieuws overzicht

acutezorg2

Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden

19 april 2019

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is vandaag door het Landelijk Netwerk Acute Zorg namens elf zorgpartijen, waaronder de Federatie Medisch Specialisten, aangeboden aan het Zorginstituut.

Gegevensuitwisseling

Afweging uitwisseling medische gegevens vaak complex

18 april 2019

De Onderzoekraad voor de Veiligheid stelt in het vandaag verschenen rapport over veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening dat er meer gegevensuitwisseling nodig is voor de veiligheid van patiënten met een ernstige psychische aandoening en hun omgeving.

Knelpunten

Minder administratielast bij opstarten onderzoek

17 april 2019

Het opstarten van zorgevaluatieonderzoek duurt onnodig lang. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de bureaucratische landelijke en lokale toestemmingsprocedures. Dat kan en moet anders, vindt de Federatie.

Persoonsgegevens

Wettelijke verplichting gegevensuitwisseling per 2021

11 april 2019

Minister Bruins voor Medische Zorg is van plan om in de zomer 2020 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen om gegevensuitwisseling in de zorg per 1 januari 2021 verplicht te stellen. Dit stelt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Europa ondanks Brexit steeds belangrijker voor patiënt

5 april 2019

Samenwerking tussen medisch specialisten in Europa is netwerkgeneeskunde pur sang. Zo opende Huib Cense, chirurg en vice-voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten de bijeenkomst Platform Europa van 2 april in Utrecht. ‘Europa biedt enorme kansen voor medisch specialisten en patiënten.

Reactie op onderzoek naar opioïden

3 april 2019

De toename van het langdurig gebruik van zware pijnstillers is een zorgelijke ontwikkeling. Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie willen gezamenlijk de kennis over de risico’s van het gebruik van opioïden vergroten en veilig gebruik bevorderen.

Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Richtlijn: meer zorg op maat bij preventie hart- en vaatziekten

3 april 2019

De richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is geactualiseerd. Dankzij deze herziening kunnen huisartsen en medisch specialisten een betere inschatting maken van het risico op hart- en vaatziekten en meer gepersonaliseerde zorg bieden.

Tuchtrecht berispingen boete

KNMG: wetswijziging tuchtrecht in de gezondheidszorg

1 april 2019

Per 1 april treden een aantal wijzigingen van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) in werking. Deze wijzigingen veranderen op een aantal punten het tuchtrecht in de gezondheidszorg.

NVIC treedt toe tot Federatie Medisch Specialisten

27 maart 2019

De Algemene Vergadering van de Federatie Medisch Specialisten heeft ingestemd met het per 1 juli 2019 toetreden van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) tot de Federatie.

Jaarverslag 2018

Federatie publiceert jaarverslag 2018

25 maart 2019

“De Federatie Medisch Specialisten is sinds haar oprichting een sterke schakel geworden in het netwerk van alle spelers in de zorg,” schrijft Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten in het zojuist verschenen Jaarverslag 2018.

Pagina's