Nieuws overzicht

Ziekenhuisgang

55 ziekenhuizen doen mee aan landelijke staking

28 oktober 2019

Op woensdag 20 november doen tot nu toe 55 algemene ziekenhuizen mee aan de landelijke ‘ziekenhuisstaking’, en het aantal groeit.

Marcel Daniëls

Blog Marcel Daniëls: Het verhaal van Ingrid

10 oktober 2019

‘Vanavond las ik een artikel in de krant, wat mij enorm raakte. In december 2017 is mijn man overleden. Meerdere malen hebben we ons verbaasd over de informatie-uitwisseling tijdens zijn ziekteproces en helemaal op de avond van zijn overlijden.'

Handvat voor taakverdeling tussen medisch specialist en Physician Assistant

10 oktober 2019

In het kader van de internationale week van de Physician Assistants (PA) publiceren de NAPA en de Federatie een vernieuwd en gedigitaliseerd werkformulier.

Startevent Opleiden 2025

‘De ambitie en opdracht om zelf aan het roer te staan van de opleiding’

10 oktober 2019

Met 200 artsen in opleiding, opleiders, huisartsen, sociaal geneeskundigen en onderwijskundigen gaf Hein Brackel, kinderarts en bestuurslid en voorzitter Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten op 9 oktober het startschot voor het project Opleiden 2025.

Federatie pleit bij Tweede Kamer voor leesbevoegdheid epd’s

8 oktober 2019

Omdat de patiëntveiligheid onder druk staat, pleit de Federatie Medisch Specialisten bij de Tweede Kamer voor een leesbevoegdheid voor medisch specialisten in epd’s van andere instellingen.

administratielast

Effect vermindering administratielast blijft achter

7 oktober 2019

Hoewel de ervaren administratielast mondjesmaat vermindert, bijna de helft van de acties uit het Actieplan (Ont)Regel de Zorg is gerealiseerd, blijft tegelijkertijd het effect op de werkvloer nog achter.

‘Europese samenwerking medisch specialisten kan beter’

4 oktober 2019

De Europese samenwerking op het gebied van medisch-specialistische zorg komt nog traag op gang maar is van groot belang, ook voor Nederland. Belangrijke onderwerpen als antibioticaresistentie en beschikbaarheid van geneesmiddelen laten zich niet binnen landsgrenzen vatten.

Marcel Daniëls

Blog Marcel Daniëls: Kansen voor de acute zorg

1 oktober 2019

In aanloop naar de Miljoenennota konden we dit jaar lezen dat het kabinet nog voor de zomer van 2020 een contourennota maakt van het toekomstige zorglandschap in Nederland. Ik ben natuurlijk reuze benieuwd naar deze vergezichten.

Uitreiking van de Opleidingsprijs 2019

Christiaan Keijzer benoemd tot ‘Beste Opleider’

27 september 2019

Anesthesioloog Christiaan Keijzer (Radboudumc) mag zich een jaar lang de beste Opleider van Nederland noemen. Hij won de Opleidingsprijs 2019 tijdens het jaarlijkse DJS Congres.

video consult tussen arts en patiënt

Eerste consult mag ook op afstand, verplichting fysiek contact blijft

27 september 2019

Het eerste consult tussen een medisch specialist en een patiënt mag vanaf 1 januari 2020 ook op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van een videoconsult.

Pagina's