Nieuws overzicht

OMS en LAD ontstemd: NVZ legt zware hypotheek op overleg inzake

16 december 2011

In de vroege uren van 29 april jl. zijn de onderhandelingen over de CAO Ziekenhuizen 2011 – 2014 afgerond. Vanaf het uitwisselen van de inzetten in februari jl.

OMS steunt GGZ-protest

16 december 2011

De OMS heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie laten weten de Geestelijke Gezondheidszorg  te steunen in het protest tegen de eigen bijdrage. Ook in de ogen van de OMS is de maatregel om een eigen bijdrage te vragen aan de psychiatrische patiënt slecht verdedigbaar.

Meepraten over AMS? Doe mee aan de peiling!

16 december 2011

Na de zomer starten de onderhandelingen over de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS).

Orde van Medisch Specialisten is klaar met minister Klink

16 december 2011

De Orde is zeer ontstemd over de door minister Klink aangekondigde aanvullende maatregel inzake de vermeende budgetoverschrijding door medisch specialisten.

Uit Medisch Contact: Specialisteninkomens lijden onder crisis

15 december 2011

Sommige medisch specialisten maken meer omzet dan begroot. In tijden van crisis is dat ongewenst, dus zet minister Klink in op bezuinigingen. Maar tot onvrede van velen hanteert hij daarbij de kaasschaaf.

Reactie Orde op wijziging maatregelen NZa

15 december 2011

De wijziging in de tariefmaatregelen van de NZa verandert niets aan het voornemen van de Orde van Medisch Specialisten om hierover naar de rechter te stappen.

Orde blijft mordicus tegen aankondiging bezuiniging van €375 mjn

15 december 2011

De Orde werkt voordurend aan het verbeteren van kwaliteit, veiligheid en efficiency van de zorg en is dus zeer geïnteresseerd in de voorstellen waarmee het ministerie van VWS komt, nu het heeft laten weten hieraan in het komende regeringsjaar nog meer aandacht te willen besteden. De Orde blijft ech

Uitzending NOVA 11 september: medisch specialisten verdienen te

15 december 2011

Het kabinet wil de kosten in de zorg beperken en daarom moeten de de salarissen van vrijgevestigde medisch specialisten tot 2011 in de ijskast. Ook moeten zij teveel ontvangen vergoedingen, terugbetalen.

Persbericht: Minister Klink misbruikt crisis voor ordinaire bezu

15 december 2011

De Orde van Medisch Specialisten is boos over een door het ministerie opgelegde extra bezuinigingsmaatregel tot een totaalbedrag van € 375 miljoen.

Aanpassing normtijden op basis van oude data

15 december 2011

Minister Klink heeft Capgemini ingeschakeld om in het kader van de zogenaamde ‘overschrijding’ van de kosten voor medisch-specialistische zorg de normtijden van de poortspecialismen opnieuw rond te rekenen. 

Pagina's