Nieuws overzicht

Directeur-generaal curatieve zorg neemt boekje in ontvangst

15 december 2011

Op woensdag 13 januari overhandigde de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) het “Acute boekje” met richtlijnen voor spoedeisende hulp aan de nieuwe directeur-generaal curatieve zorg Van Halder.

Orde tevreden over ontwikkelingen IFMS

15 december 2011

De Orde is blij met de vlucht die de evaluatiemethode 'Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)' sinds 2007 heeft genomen. Initiatieven die bijdragen aan het verfijnen van de IFMS-methode juicht de Orde toe

Relatie ziekenhuis en medisch specialist: mosterd na de maaltijd

15 december 2011

De Orde heeft de afgelopen twee jaar een groot aantal aanbevelingen uit het RVZ advies 'De relatie medisch specialist en ziekenhuis in het licht van kwaliteit van zorg' al uitgevoerd.

Kwaliteitskader van medisch specialisten

15 december 2011

De Orde heeft een Kwaliteitskader ontwikkeld met daarin aanbevelingen om de kwaliteit van de gezondheidszorg van de medisch-specialistische zorg verder te verbeteren. Dit kader maakt duidelijk wat de samenleving op het gebied van kwaliteit van medisch specialisten mag verwachten.

Heelkunde: CZ legt ziekenhuizen verkeerde normen op

15 december 2011

Concentratie van kankerbehandelingen kan de zorg voor deze patiënten in Nederland nóg verder verbeteren. Beroepsbeoefenaren en zorgverzekeraars hebben elkaar nodig om dit ook daadwerkelijk te realiseren.

Genomineerden Patiëntveiligheid Award 2010 bekend

15 december 2011

De jury, onder voorzitterschap van Cordula Wagner, bijzonder hoogleraar Patiëntveiligheid in de gezondheidszorg, heeft de drie genomineerden voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2010 bekend gemaakt.

Chirurgen roepen CZ op patiënten niet onnodig ongerust te maken

15 december 2011

Aantal borstkanker ingrepen alleen zegt niets over kwaliteit borstkankerbehandeling.Zorgverzekeraar CZ maakt patiënten onnodig ongerust door de kwaliteit van de borstkankerbehandelingen van ziekenhuizen alleen te beoordelen op basis van het aantal uitgevoerde operaties.

Medisch specialisten distantiëren zich van zorgverzekeraar CZ

15 december 2011

‘CZ-ranglijst is onzorgvuldig en overbodig’ Onzorgvuldig en overbodig.

Maastricht UMC+ weet medicatiefouten met 97% terug te dringen

15 december 2011

Winnaar Nationale Patiëntveiligheid Award 2010 Het medicatieproject van Maastricht UMC+ heeft de meeste stemmen (51%) gekregen voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2010.

Aanknopingspunten voor verdere verbetering patiëntveiligheid

15 december 2011

Ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen nemen uitkomsten NPCF-meldactie ter harte Patiënten willen dat artsen en verpleegkundigen beter luisteren naar signalen van patiënten om zo mogelijke schade te voorkomen. Ook openheid over en adequate opvang na incidenten vinden patiënten belangrijk.

Pagina's