Nieuws overzicht

OMS: Goede relatie tussen medisch specialisten en RvB

12 december 2011

Vandaag brachten Zorgvisie en Medisch Contact de resultaten van een gezamenlijke enquête naar buiten. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) herkent het beeld niet dat het artikel schetst en vraagt zich af hoe representatief de bevraagde medisch specialisten en Raden van Bestuur zijn.

OMS wil bijdrage leveren aan veranderingen in het zorglandschap

12 december 2011

‘Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’, ‘betere samenwerking tussen zorgverleners rondom de patiënt’, en ‘een herbezinning op de inrichting van spoedeisende hulp’ zijn enkele kernpunten in het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) voor de toekomst van het ziekenhuisl

VMS: Verschijning 7e editie Veiligheidskrant

12 december 2011

Als startpunt van de Week van de Patiëntveiligheid zijn op maandag 14 november ruim 65.000 Veiligheidskranten naar de ziekenhuizen verstuurd, zodat elke zorgprofessional de week goed kan beginnen.

placeholder

Onderzoek naar de evaluatie van het IFMS

12 december 2011

In het proefschrift van Karlijn Overeem staat het evalueren en waar mogelijk verbeteren van het individueel functioneren van medisch specialisten (IFMS) centraal.

Pagina's