Zorgvisie: ‘Bestuurders niet bang voor supermaatschap’

1 mei 2014

Ziekenhuisbestuurders zijn niet bang voor het ontstaan van ‘een samenklontering van maatschappen’ als gevolg van het nieuwe bekostigingssysteem voor de medisch specialistische zorg. Dat schrijft Zorgvisie op 1 mei 2014 op haar website. Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Groningse Martini Ziekenhuis, stelt tegenover Zorgvisie dat er ´een hoop onzin wordt verteld over de integratie van het medisch specialistisch bedrijf in ziekenhuizen´.

Eén tarief

Vanaf 2015 is er sprake van integrale bekostiging van de zorg in ziekenhuizen. Medisch specialisten en ziekenhuizen kunnen de zorg dan nog maar via één integraal tarief declareren bij de zorgverzekeraars. Dit nieuwe bekostigingssysteem vereist nieuwe organisatiemodellen voor medisch specialisten die als ondernemer willen blijven werken.

Model is middel

Feenstra: 'Het traject is niet na 2015 afgelopen. Belangrijk is om een model te kiezen dat nog kan worden aangepast op basis van komende veranderingen. Uit een peiling van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) bleek eerder deze week dat een overgrote meerderheid van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren kiest voor het zogeheten samenwerkingsmodel. In dit model werken specialisten vanuit een gemeenschappelijk medisch specialistisch bedrijf (MSB) samen met het ziekenhuis. Feenstra benadrukt dat het model slechts een middel is en geen doel. 'Belangrijk is dat bestuur en medisch specialisten samen verkennen hoe het ziekenhuis over pakweg vijf jaar eruit moet zien. Daar rolt vanzelf een passend model uit. Een ziekenhuis besturen zonder dat je de dokters meekrijgt is sowieso onmogelijk'.