Zorgverzekeraars brengen kwaliteit van aantal chirurgische ingrepen in kaart

19 december 2011

Zorgverzekeraars hebben bij 92 ziekenhuizen de kwaliteit van een aantal chirurgische ingrepen in kaart gebracht. Het gaat daarbij om de kwaliteit voor de operatieve behandeling van zes kankeraandoeningen, blaasverwijdering en verwijde buikaorta. Zorgverzekeraars Nederland bracht de lijst vandaag naar buiten.Volgens de Orde van Medisch specialisten past de publicatie van de lijst in de maatschappelijke en medische ontwikkeling dat kwaliteit van de medisch-specialistische zorg toetsbaar en inzichtelijk gemaakt wordt.

Het publiceren van deze lijst past ook naadloos in het door de Orde van Medisch Specialisten gehanteerde uitgangspunt dat zorg voor iedereen:  patiënten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars inzichtelijk is. De Orde van Medisch Specialisten is verheugd dat Zorgverzekeraars Nederland de normen van de wetenschappelijke verenigingen hanteert bij het vaststellen van de normering, die aan de basis ligt voor de gepubliceerde lijst.