ZonMw: investeer in effectiviteitsonderzoek behandeling

24 maart 2015

De overheid, zorginstellingen en zorgverzekeraars moeten samen investeren in onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen. Immers, elke euro die geïnvesteerd wordt, levert naast een verbetering van de kwaliteit van zorg, drie euro aan besparingen op. Dat schrijft ZonMw, de organisatie die mede namens de overheid gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert, in de notitie ‘Gedeelde kennis, gedeelde opbrengst’.

Fonds

ZonMw vraagt zorgverzekeraars een zogenaamd ‘shared savings fonds’ voor de curatieve zorg op te richten. Het fonds zorgt voor structurele financiering van onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen. Dit onderzoek is van belang, omdat niet altijd duidelijk is welke behandeling in een bepaalde situatie het meest effectief is. Bijvoorbeeld onderzoek naar de beste behandeling van een polsbreuk: opereren, of gipsen? Of onderzoek naar de effectiviteit van kunstmatige inseminatie. Zevenonderzoeken zijn al van start gegaan, maar op termijn gaat het in totaal om 35 onderzoeken. Met als doel: de beste behandeling voor de patiënt en daarnaast kostenbesparingen. Het grootschalige onderzoek maakt deel uit van de campagne Verstandig Kiezen van de Federatie Medisch Specialisten en ZonMw.

Verantwoordelijkheid

De Federatie Medisch Specialisten pleitte vorig jaar al voor een ‘shared savings fonds’ en juicht de oproep van ZonMw dan ook toe. ‘De kosten gaan hier voor de baten uit, dus dat vereist moed en verantwoordelijkheid van de investeerders’, zegt Marcel Daniëls, cardioloog en voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Federatie. ‘Maar als we als maatschappij niet investeren in deze onderzoeken zijn we een dief van onze eigen portemonnee.’  Medisch specialisten investeerden zelf al 1 miljoen euro in medische zorgevaluatie en eind vorig jaar heeft het ministerie van VWS 1 miljoen euro extra toegezegd.