Zoek naar oplossing voor registratielast

12 januari 2016

We kunnen niet meer zonder registraties, vindt de Federatie Medisch Specialisten. Tegelijkertijd constateert de Federatie dat door de forse toename van het aantal registraties de balans tussen de voordelen en de lasten van registreren verstoord raakt. Dit gaat ten koste van de tijd voor direct patiëntencontact. Keuzes maken en waar mogelijk slimmer registreren om het evenwicht te bewaren, dat is de uitdaging waar we in Nederland voor staan.

Marcel Daniëls, bestuurslid van de Federatie en cardioloog, stelde eerder al in een interview met Zorgvisie dat er sprake is van een ‘uitdijend heelal van indicatoren’. “De indicatorsets van Zichtbare Zorg, de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de vragen van zorgverzekeraars, en het groeiend aantal aandoeningsspecifieke registraties zijn een paar voorbeelden”, zegt Daniëls. “Elk voor zich goed te verdedigen, maar het klopt dat het uit de hand loopt en dat de tijd voor de patiënt beperkter wordt, zeker als je als medisch specialist aan meerdere registraties meedoet. Het probleem is bekend, nu moet er gewerkt worden aan een oplossing.”

Knopen doorhakken

Daniëls herhaalt deze boodschap naar aanleiding van uitlatingen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bij onder andere de NOS. De patiëntenzorg lijdt onder de grote hoeveelheid papierwerk die ontstaat door de kwaliteitsregistraties, zegt de NVZ. Daarnaast is berekend dat het registreren tot 80 miljoen euro per jaar kost. Medisch specialisten gebruiken in de eerste plaats allerlei vormen van registraties om hun handelen en daarmee de zorg te verbeteren. Registraties worden daarnaast voor andere doeleinden gebruikt, zoals voor zorginkoop en keuze-informatie. De vraag is hoeveel registraties en indicatoren er nodig zijn. “Op dit moment ontbreekt hiervoor een kader; ik vind dat we moeten zoeken naar een beperking”, zegt Daniëls. “Dus geen vijftig items per aandoening maar alleen die onderdelen die iets zeggen over hoe we de behandeling verbeteren. Specialisten moeten daar ook zelf knopen over doorhakken.”

Investeren

Daarnaast moet er volgens Daniëls ook geld geïnvesteerd worden, want goede registraties kunnen juist geld besparen. “Uit onderzoek is gebleken dat registraties bij bijvoorbeeld kankerzorg leiden tot een kwalitatief betere, maar ook  doelmatigere zorg. Bijvoorbeeld als de ligduur in het ziekenhuis korter wordt, of als blijkt dat er betere alternatieven zijn voor een dure operatie”, licht Daniëls toe. “Als er meer wordt geïnvesteerd in het automatiseren van de kwaliteitsregistraties, zal een deel van de registratielast verminderen, zonder verlies van informatie.”