Ziekenhuissector maakt zich sterk voor correcte declaraties

15 januari 2014

Medisch specialisten en ziekenhuizen spannen zich steeds meer in om onjuiste declaraties te voorkomen. “We balen van het beeld in de media dat specialisten bewust te hoge declaraties zouden indienen. Dat gaat om incidenten en we herkennen ons niet in dat beeld”, zegt Bart Heesen, algemeen directeur van de Orde van Medisch Specialisten (OMS).

Hij stelt dat onjuiste declaraties in de meeste gevallen veroorzaakt worden door onduidelijkheid van het systeem. “Dat is zeer complex en gevoelig voor fouten.” Om die reden heeft de OMS een ‘Gedragsregel Correct Declareren’ opgesteld voor medisch specialisten. “Daarmee willen we de medisch specialisten een normenkader geven waarmee ze doelmatig en rechtmatig gebruik van voor de zorg bestemde gelden kunnen toetsen. Ze hebben dan een handvat om het goed te kunnen doen. Als er toch nog interpretatieruimte blijft, is het uitgangspunt: goedkoop als het kan en duurder als het moet”, stelt Heesen.

Fouten vooraan in keten voorkomen

Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt dat er een verkeerd beeld in de media is ontstaan over het declaratiegedrag in de zorg. “Graag willen we laten zien wat we zelf doen aan de aanpak van onjuiste declaraties en hoe we dit steviger vorm geven”, zegt NVZ-directeur Margot van der Starre. De brancheorganisatie heeft daarom, net als de OMS, een brochure uitgebracht over correct registreren en declareren. “Met deze folder willen we ziekenhuismedewerkers die betrokken zijn bij het registratie- en declaratieproces meer bewust maken van het juist, tijdig en volledig registeren van geleverde zorg. Wat in het begin van het proces verkeerd gaat, kan gevolgen hebben voor de uiteindelijke declaratie bij de zorgverzekeraar”, legt Van der Starre uit. Op dit punt krijgt ze bijval van Pieter Hasekamp, directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). “Het is heel belangrijk om fouten bij de bron aan te pakken. Voorkomen is immers beter dan genezen.”

Samenwerking ketenpartners

Van der Starre benadrukt dat de NVZ niet individueel acteert in dit traject. “Het correct declareren staat centraal in het project IKCD (Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces). Dit project is gestart in mei vorig jaar, onder regie van VWS en in samenwerking met alle ketenpartners waaronder de OMS en ZN. Het is erop gericht om onjuiste en onwettige declaraties en vergoedingen in de ziekenhuisbranche te voorkomen.” Die samenwerking is ook voor ZN essentieel. Hasekamp: “Zonder samenwerking tussen de ketenpartners is correct declareren vrijwel onhaalbaar. We zijn blij met de initiatieven van de OMS en de NVZ op dit gebied. Iedere partij heeft zijn rol en het is goed dat deze brancheorganisaties en hun leden hun verantwoordelijkheid serieus nemen.”

OMS-directeur Bart Heesen illustreert dit treffend. “Tachtig procent van de medisch specialisten heeft in de enquête ‘De medisch specialist 2015’ beaamd dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de kosten van de zorg. Daar hoort correct declareren bij en een declaratiewijzer kan daarbij helpen.

Bewustwording kosten

Maar ons belangrijkste doel is bewustwording van de kosten. Maatschappelijk, en ook bij de medisch specialisten is dit steeds meer een onderwerp van gesprek. In de wandelgangen met elkaar, maar ook op andere podia blijven we herhalen. Bijvoorbeeld bij ledenvergaderingen of bij de Raad Beroepsbelangen. Daar vindt in belangrijke mate de bewustwording voor het correct declaratieproces plaats. We willen minder onbewuste fouten in de registraties en declaraties. Maar als er bewust fouten worden gemaakt, gaat het over fraude en dat kan natuurlijk niet.” ZN-directeur Hasekamp vindt dit een goede strategie: “Doorlopend aandacht voor correct declareren is essentieel voor een blijvende cultuurverandering in de zorgsector”, vindt ook hij.

Verschil tussen fraude en onjuist declareren

NVZ-directeur Van der Starre benadrukt nog eens het verschil tussen fraude en foutief declareren. “Bij fraude gaat het om opzettelijk en misleidend handelen. Bij foutieve declaraties is dat niet het geval. Bovendien is het systeem erg ingewikkeld en geeft het interpretatieruimte. Zo zijn registratie- en controleregels vaak onduidelijk voor ziekenhuizen. Een fout is dan snel gemaakt. Maar we willen hoe dan ook aantonen dat iedere zorgeuro goed besteed wordt en nemen onze verantwoordelijkheid hierin.” Naast het verspreiden van de brochure ‘Correct registreren en declareren’ doet de NVZ dat ook op andere manieren. “We organiseren trainingen en bijeenkomsten voor onze leden om nieuwe/gewijzigde regelgeving toe te lichten en om afspraken te maken over het verbeteren van de kwaliteit van declaraties. Dit jaar zorgen we dat zorgverzekeraars meer informatie krijgen zodat zij patiënten beter kunnen betrekken bij de controle van declaraties door ook extra informatie op de zorgnota te zetten.”