Wv-en stemmen in met hoofdlijnenakkoord

25 mei 2018

Op 25 mei hebben de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen ingestemd met het bereikte hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019 - 2022. Op 26 april is door minister Bruins het nieuwe akkoord bekend gemaakt.

Vier zorgakkoorden in totaal

Ook vanuit de GGZ en huisartsenzorg zitten zorgpartijen aan de onderhandelingstafel. Voor de wijkverpleging is gisteren een akkoord bereikt. De akkoorden moeten leiden tot 1,9 miljard minder uitgaven aan de zorg. De totale uitgaven van de medisch-specialistische zorg nemen in 2019 met maximaal 0,8% toe. Deze groei neemt jaarlijks af tot uiteindelijk 0% in 2022. Dit is exclusief loon- en prijsindexatie.

Marcel Daniëls: “We tekenen voor dit akkoord omdat we deze noodzakelijke transitie willen vormgeven vanuit het streven naar kwaliteit van zorg voor de patiënt. Wij weten vanuit de spreekkamer wat daarvoor nodig is. We realiseren ons dat we allemaal voor een enorme opgave staan. Dit zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn. Maar die inbreng willen we leveren om voor Nederland te waarborgen wat nodig is: ook op de lange termijn goede zorg tegen aanvaardbare kosten.”

Betrokken partijen

Het akkoord is gesloten tussen het ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.