Wijziging tuchtrecht in wet BIG

19 juli 2018

De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met het wetsvoorstel dat onder andere het tuchtrecht in de Wet BIG moderniseert. De KNMG bepleitte voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in april 2018, dat berispingen en boetes niet meer openbaar moeten worden gemaakt. Dit leidde tot een amendement van de Tweede Kamer. Berispingen en boetes worden straks alleen nog openbaar gemaakt als de tuchtrechter dat nodig vindt in het belang van de individuele gezondheidszorg.

Naast het facultatief openbaar maken van berispingen en boetes, zijn de belangrijkste gevolgen van het wetsvoorstel voor het tuchtrecht dat:

  • de tuchtrechter een beroepsverbod kan opleggen als de veiligheid dat vereist, waardoor de betrokkene niet meer (volledig) in de individuele gezondheidszorg mag werken;
  • ook het gedrag van de BIG-geregistreerde in een ander beroep of in zijn privéleven onder het tuchtrecht kan vallen;
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief kan stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.

De wetswijziging bevat nog meer wijzigingen. Lees verder op de website van KNMG. De wetswijziging treedt naar verwachting begin 2019 in werking.