WhatsApp waardevol, beveiliging een must

27 november 2015

Artsen gebruiken app-diensten op het werk vooral voor contact met collega’s. Er gaan in beperkte mate ook foto’s van wonden, diagnoses en second opinions over en weer. Dit blijkt uit onderzoek onder het KNMG Artsenpanel. Het grote merendeel van de ondervraagde artsen is zich bewust van de privacy- en beveiligingsrisico’s van deze manier van online communiceren. In lijn hiermee is het advies van de KNMG: stuur geen tot de persoon herleidbare gegevens over de app en wis foto’s weer bij verzender en ontvanger.

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat WhatsApp inmiddels onmiskenbaar aanwezig is op de werkvloer van de arts. Maar het WhatsAppen van foto’s, met een gemiddelde van een foto per maand, blijkt geen reguliere activiteit. Artsen onderstrepen de waarde van het gebruik van WhatsApp, maar onderkennen tegelijkertijd de risico’s van onbeveiligde data-uitwisseling en -opslag. Artsen zouden daarom gebaat zijn bij alternatieve messenger apps die specifiek zijn ingericht op de medische context en de eisen die aan een beveiligde uitwisseling en opslag van patiëntgegevens worden gesteld. 

Lees het volledige bericht op de website van de KNMG