Werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NFU

14 juni 2018

De vier werknemersorganisaties, CMHV, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en AC/LAD/FBZ, hebben op 13 juni een ultimatum gesteld aan de NFU. In een brief geven ze nogmaals aan dat de werkgeversorganisatie niet of nauwelijks tegemoetkomt aan hun voorstellen voor een nieuwe Cao UMC. Als de eisen op dinsdag 19 juni om 09.00 uur niet zijn ingewilligd, wordt een actietraject gestart. De aard en omvang van de acties wordt uiteraard in overleg met werknemers in umc’s, waaronder ook medisch specialisten, bepaald.

De Federatie Medisch Specialisten is via de LAD vertegenwoordigd in de CMHF aan de onderhandelingstafel voor de Cao UMC. De NFU heeft haar bod mooi verpakt, maar het levert de medewerkers van umc’s onvoldoende op. Het werkgeversvoorstel bevat alleen maar verslechteringen ten opzichte van de huidige cao. Daarnaast biedt de NFU een loonbod van structureel 6,3% over drie jaar. Dat lijkt heel wat, maar als je bedenkt dat het per jaar zo’n 2% is, is het vergeleken met andere sectoren echt onvoldoende.

De vier werknemersorganisaties willen daarom dat de NFU alle voorgestelde verslechteringen van tafel haalt en de werknemers tegemoetkomt met een marktconforme loonsverhoging, een goede generatieregeling en gelijke rechten voor studenten die een opleiding volgen. Daarnaast willen ze concrete afspraken om de werkdruk aan te pakken.

Werknemersbijeenkomsten

In alle umc’s worden bijeenkomsten gehouden/voorbereid om te bespreken welke vervolgstappen mogelijk zijn. Zo vindt op 21 juni een werknemersbijeenkomst plaats in het Erasmus MC. Mochten er meer data bekend zijn, dan informeren de Federatie en de LAD daarover de medisch specialisten.