Weet u het nog? Het transparantieregister komt eraan

26 juni 2012

Financiële banden arts en farmacie in 2013 openbaar

Artsen, instellingen en wetenschappelijke verenigingen krijgen begin volgend jaar te maken met een centraal transparantieregister. Het register zal door iedereen te raadplegen zijn op internet via de naam van de zorgverlener of -instelling. Zo krijgt het publiek inzicht in financiële relaties met de farmaceutische industrie die op jaarbasis boven de 500 euro uitkomen. Wat betekent dat voor u?

Als een arts, instelling of samenwerkingsverband door een farmaceutisch bedrijf meer dan 500 euro is betaald of toegerekend vanwege dienstverlening of sponsoring, dan wordt dat vermeld in een centraal transparantieregister. Dit geldt voor alle betalingen op basis van overeenkomsten vanaf januari 2012. Is dit op u, uw maatschap,samenwerkingsverband of organisatie van toepassing? Zorg dan dat u uw financiële administratie en contracten op orde heeft. Dan kunt u de gegevens van de bedrijven goed en eenvoudig controleren, of (indien van toepassing) alle informatie inzichtelijk aanleveren.

Welke gegevens?

In het transparantieregister komen de volgende gegevens te staan:

De naam van de betrokken beroepsbeoefenaar, samenwerkingsverband (o.a. wetenschappelijke vereniging, maatschap ed.) of instelling; De naam van het betrokken bedrijf; De aard van de financiële relatie (consultancy, adviesraad, spreker, onderzoek, sponsoring en overig); Het totaalbedrag of toegerekende honorarium dat in het voorgaande jaar is betaald.

Primair meldt de farmacie

De farmaceutische ondernemingen zijn in beginsel verantwoordelijk voor het melden bij het transparantieregister. Alleen als een beroepsbeoefenaar, samenwerkingsverband of instelling een financiële relatie is aangegaan met een farmaceutisch bedrijf in het buitenland, dan moet de beroepsbeoefenaar of instelling dit zelf melden. Dat geldt niet als de Nederlandse vestiging van de betrokken onderneming deze verplichting heeft overgenomen.


Planning melden gegevens 2012

Het CGR verwacht dat het transparantieregister begin oktober 2012 operationeel is. De financiële relaties uit 2012 moeten begin 2013 worden gerapporteerd. Het is de bedoeling dat die gegevens geautomatiseerd uit de registratiesystemen van de farmaceutische bedrijven aangeleverd worden. Artsen en instellingen ontvangen van tevoren een jaaroverzicht om de financiële transacties te controleren.