Website pensioenopgroen.nl online

8 maart 2016

Tientallen algemene ziekenhuizen in Nederland zoeken naar een oplossing voor de pensioenaftoppingsproblematiek. Medisch specialisten in dienstverband zetten tijdens overleggen met hun raad van bestuur in op 100% compensatie, en dat begint zijn vruchten af te werpen: in zes ziekenhuizen ligt er nu een oplossing. De website www.pensioenopgroen.nl geeft  een overzicht van de status van de pensioenaftopping in de ziekenhuizen. De website is een initiatief van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Federatie Medisch Specialisten.

Verdeeldheid raden van bestuur

“De website laat zien dat de raden van bestuur erg verdeeld zijn. Ze willen zich niet verschuilen achter de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die slechts 53% wil compenseren”, zegt kinderarts Léon Winkel, bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten. “We merken dat medisch specialisten de druk goed opvoeren, waardoor steeds meer raden van bestuur met ons willen zoeken naar een oplossing. Onze boodschap is dan ook: blijf de druk opvoeren, want dat begint nu echt zijn vruchten af te werpen”. In zes ziekenhuizen hebben de overleggen tussen de medisch specialisten en hun raad van bestuur geleid tot een oplossing. Hier wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 het werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggegeven. Volgens LAD en de Federatie tonen deze raden van bestuur goed werkgeverschap en geven zij het goede voorbeeld.

Overleggen

Op de website is ook te zien in welke ziekenhuizen de raden van bestuur het gesprek met de medisch specialisten niet aan willen gaan. “Hier is de actiebereidheid vanzelfsprekend het grootst, want medisch specialisten voelen zich niet serieus genomen”, licht onderhandelaar Jan-Willem Le Febre toe. “Voor veel medisch specialisten is de maat nu echt vol. In een aantal ziekenhuizen worden dan ook acties voorbereid.” De LAD en de Federatie ondersteunen de medisch specialisten bij deze acties, die naar verwachting eind maart starten. Zij roepen medisch specialisten op zich te melden bij de Federatie en de LAD als de gesprekken met de raad van bestuur stranden. Meer informatie staat op www.demedischspecialist.nl/pensioenaftopping en op www.lad.nl, thema ‘pensioen’.