Website over individualisering opleidingsduur gelanceerd

17 juli 2014

In oktober 2013 hebben de OMS, NFU, NVZ, STZ, GGZ-Nederland, DJO/LVAG (nu De Jonge Specialist) en het CGS een opleidingsakkoord gesloten met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dit akkoord werd een alternatief gevonden voor de door VWS voorgestelde bezuinigingen op de medisch specialistische vervolgopleidingen.

 

Verantwoordelijkheid nemen


De oorspronkelijke bezuinigingsmaatregel betrof onder andere een draconische verkorting van de opleidingsduur met één tot twee jaar, oftewel een korting van 25 tot 40 procent. De veldpartijen waren van mening dat dit de kwaliteit van de opleiding en daarmee van de medisch specialistische zorg ernstig zou schaden. Omdat zij wel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wilden nemen om de medisch specialistische zorg betaalbaar te houden, zijn deze partijen met een alternatief bezuinigingspakket gekomen. Eén van de onderdelen hiervan betreft de individualisering van de opleidingsduur. Door de nieuwe regelgeving van het CGS is het sinds 1juli 2014 mogelijk om een verkorting van de opleidingsduur toe te kennen op basis van eerder of tijdens de opleiding verworven competenties. Om deze verkorting in de praktijk te faciliteren zijn twee projecten gestart: de OMS is trekker van het project Individualisering Opleidingsduur, de NFU leidt het project Dedicated Schakeljaar. De RGS past haar toezichthoudende activiteiten aan op de nieuwe regelgeving rond individualisering van de opleidingsduur.
 

 

Competentiegericht opleiden


Wanneer we erin slagen om 80 procent van de aios gemiddeld zes maanden korter op te leiden, kunnen we voldoende besparen op de kosten van de medisch specialistische vervolgopleidingen om een generieke verkorting te voorkomen. Maar de individualisering van de opleidingsduur is meer dan alleen een bezuinigingsmaatregel. Op individuele maat opleiden, in zowel inhoud als tempo, is competentiegericht opleiden in optima forma.
 

 

Eén website voor alle vragen


Om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen die de individualisering van de opleidingsduur voor hen kan hebben, hebben de veldpartijen de handen ineen geslagen. Het resultaat is de gezamenlijke website www.specialistenopleidingopmaat.nl waar aios, opleiders, geneeskundestudenten en opleidingsondersteuners en –managers een antwoord kunnen vinden op al hun vragen. Voor meer informatie kunt u zich opgeven voor de SOM-nieuwsbrief of uw vragen stellen aan het vragenloket.