Wat mag de dokter met WhatsApp?

9 juli 2015

Op woensdag 8 juli besteedde de NRC aandacht aan het gebruik van WhatsApp door artsen om foto’s van patiënten naar collega’s te sturen. Het is een snelle manier om de mening van een collega te krijgen, maar de privacy van patiënten moet altijd gewaarborgd zijn. Foto’s en andere patiëntgegevens vallen immers onder het medisch beroepsgeheim. Ook bij het gebruik van WhatsApp moeten artsen zich dan ook realiseren dat zij de vertrouwelijkheid van patiënten moeten waarborgen.

Op de website van de KNMG staat omschreven in hoeverre artsen veilig en vertrouwelijk patiëntgegevens kunnen uitwisselen. Ook vindt u hier de handreiking ‘Artsen en Social Media’.