Vrije keuze voor patiënt blijft gewaarborgd in zorgakkoord

17 april 2014

De Orde van Medisch Specialisten kan zich goed vinden in de contouren van het gisteren afgesproken zorgakkoord. De OMS vindt het begrijpelijk dat zorgverzekeraars meer selectief willen inkopen op kwaliteit en prijs, maar daarbij moet de eigen keuze van de burger wel overeind blijven.

De financiële drempels mogen niet te hoog zijn bij een keuze voor een restitutiepolis. En daarnaast is goede keuze informatie voor de burger cruciaal, zoals de NPCF vandaag benadrukte. Onlangs pleitte de OMS ook voor meer houvast voor patiënten bij de keuze voor een dokter.

Bestuurslid Marcel Daniëls eerder hierover: “Patiënten moeten in de toekomst op basis van een palet van kwaliteitscijfers zelf kunnen kiezen waar en door wie zij het liefste behandeld willen worden.” Dit wil de OMS samen oppakken met de verzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenverenigingen.

De OMS heeft vorige zomer het hoofdlijnenakkoord over de medisch specialistische zorg gesloten met de minister, de NPCF, ZN, NVZ en ZKN. Daarin is afgesproken dat de zorg met maximaal 1% mag groeien vanaf 2015 en dat de medisch specialisten verantwoordelijkheid nemen voor het leveren van doelmatige zorg.

De OMS en de wetenschappelijke verenigingen geven hier invulling aan met de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda die onderdeel is van het hoofdlijnenakkoord. De campagne Verstandig Kiezen is daar een mooi voorbeeld van. Vandaag werd tijdens het congres “Sturen op gepaste zorg” bekend gemaakt dat wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten onderzoek gaan doen naar de effectiviteit van behandelingen van zeven veelvoorkomende aandoeningen. Hiermee zullen miljoenen zorgeuro’s bespaard worden.