Voorzitters NVZ, Orde en NFU ondertekenen oprichtingsakte

12 december 2011

Op donderdag 18 januari 2006 hebben mevrouw Leemhuis-Stout, voorzitter NVZ vereniging van ziekenhuizen, prof. Blijham, voorzitter Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, en prof.dr. Vierhout, voorzitter van de Orde hun handtekening gezet onder de oprichtingsakte van de Stichting BOLS. Het BOLS krijgt een formele positie in de toewijzing van subsidies voor aios.

Het BOLS is sinds 2002 het overlegplatform voor NVZ, NFU en Orde om jaarlijks met elkaar een voorstel voor de instroom van aios te maken. Aanvankelijk was de taak van het BOLS om de instroom te laten groeien maar de laatste jaren heeft de BOLS de taak steeds meer op zicht genomen om ook de instroom binnen de kaders van het capaciteitsorgaan te houden. De voorstellen van het BOLS kregen zeggingskracht na goedkeuring door ZN (BOLS+), waarna afspraken konden worden gemaakt in het lokaal overleg ziekenhuis-zorgverzekeraar.

De financieringsstructuur van de aios is inmiddels drastisch gewijzigd. Vanaf 1 januari 2006 zijn de afspraken met de zorgverzekeraar vervallen en ontvangen de opleidingsinstellingen een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om een subsidiebesluit te kunnen nemen, vraagt VWS aan het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) een toewijzingsvoorstel. Bij de oprichting van het CBOG is afgesproken dat het BOLS dit toewijzingsvoorstel voor de ziekenhuizen maakt.
Door deze systeemwijzing krijgt het BOLS een formelere positie dan in het getrapte systeem van toewijzen uit het verleden. Deze positie wordt vastgelegd in de deelnemersovereenkomst die het CBOG met het BOLS gaat sluiten.