Voortgang overleg pensioenaftopping NVZ

6 juli 2015

De LAD en de Federatie Medisch Specialisten hebben op 3 juli, samen met de FBZ, FNV Zorg en Welzijn en NU’91, opnieuw gesproken met de NVZ over de pensioenaftopping. Door de druk die de afgelopen periode is opgevoerd, is de NVZ inmiddels bereid om over oplossingen mee te denken, maar de Federatie en LAD blijven kritisch. “Een eerste stap is gezet, maar die is nog zeker niet voldoende; we zijn er dus nog niet”, aldus de twee onderhandelaars na afloop.

Sinds 1 januari is het pensioengevend salaris afgetopt op 100.000 euro bruto. Wie meer verdient, kan over het salarisdeel daarboven niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen via de werkgever. Zowel het werknemers- als werkgeversdeel van de premie wordt daardoor verlaagd en dat heeft forse gevolgen voor het pensioen van artsen in dienstverband. 

De Federatie en de LAD willen dat werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie laten terugvloeien naar de werknemers die het betreft. Ze voeren hier constructieve gesprekken over met de NFU (voor de umc’s), maar met de NVZ ging dat een stuk moeizamer: de werkgeversorganisatie van ziekenhuizen wilde tot afgelopen vrijdag niet over oplossingsrichtingen praten.

Na de zomer vervolgoverleg

Veel medisch specialisten in dienstverband hebben de afgelopen tijd hun zorgen geuit en, op aanraden van de LAD en Federatie, brieven gestuurd naar de raden van bestuur. Dat heeft ongetwijfeld geleid tot een meer constructieve opstelling van de NVZ: voor het eerst werd vrijdag openlijk van gedachten gewisseld en heeft de NVZ aangegeven dat ze een oplossing willen voor de parttimeproblematiek, die de Federatie en LAD hadden aangekaart.

Dit betekent niet automatisch dat een oplossing nabij is; de LAD en Federatie willen eerst zien met welke voorstellen de NVZ komt. De twee organisaties zijn pas tevreden als medisch specialisten krijgen waar ze recht op hebben. Pensioen is immers uitgesteld loon en dus behoort het werkgeversdeel van de pensioenpremie toe aan de werknemers die het betreft.

Deze zomer brengt een technische werkgroep van de NVZ, de werknemersorganisaties en PFZW de problematiek in kaart. Aan de hand van verschillende ‘maatmannen’ worden de gevolgen doorgerekend. Vanwege de zomerperiode staat het volgende overleg in september gepland. In de tussentijd houden we u op de hoogte als er nieuws is.

Stand van zaken AMS

Tijdens de laatste bijeenkomst op 24 juni zijn diverse vragen gesteld over de doorvertaling van de afspraken uit de Cao Ziekenhuizen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Lees het antwoord op de belangrijkste vragen.

Wilt meer weten over de pensioenaftopping? Kijk dan op www.demedischspecialist.nl/pensioen of op de themapagina op www.lad.nl.