Voorstel LHV wijziging marktwerking in de gezondheidszorg vooruitstrevend

27 mei 2015

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vindt dat huisartsen niet meer onder de Mededingingswet zouden moeten vallen, omdat die samenwerking tussen huisartsen belemmert. De LHV presenteerde gisteren het plan “Bewegingsruimte voor de huisartsenzorg” aan minister Schippers van Volksgezondheid. De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt het initiatief van de LHV.

Het voorstel van de LHV om de gezondheidszorg uit de Mededingingswet te halen en in plaats daarvan onder te brengen binnen de Wet Marktordening Gezondheidszorg zou een oplossingsrichting kunnen zijn, vindt ook de Federatie. Andere voorstellen van de LHV gaan over kleine aanpassingen binnen de Mededingingswet.

Onevenwichtige verhouding

Een van de ongewenste bijeffecten van de marktwerking en de mededingingswet is de onevenwichtige verhouding tussen huisartsen en verzekeraars. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de jaarlijkse contractering van de zorgverzekeraars met huisarts. De huisartsen kunnen niet gezamenlijk over de contracten onderhandelen. De Mededingingswet verbiedt dat. De gespannen verhouding tussen huisartsen en verzekeraars die daarvan het gevolg is, is voor niemand goed, aldus de LHV.

Kwaliteit en toegankelijkheid belangrijkste uitgangspunten

De Federatie Medisch Specialisten wil graag meedenken met de LHV en andere partijen om tot oplossingen te komen. Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg zouden de belangrijkste uitgangspunten moeten zijn bij de vormgeving van marktregulering binnen de Wet Marktordening Gezondheidszorg of aanpassing van de Mededingingswet, voor het al dan niet in gezamenlijkheid mogen optrekken van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.