Vervolgtraject Onderhandelingsresultaat

16 december 2011

Afgelopen week heeft VWS-minister Schippers twee brieven gestuurd aan de Tweede Kamer die van belang zijn in verband met het vervolgtraject van het onderhandelingsresultaat.

Het betreft de brief “Zorg die loont” (zie bijlage) waarin de minister de Tweede Kamer informeert over haar plannen om ziekenhuizen te gaan belonen naar hun prestaties. En de brief “Nadere uitwerking voorhang beheersmodel medisch specialisten” (zie bijlage) waarin zij uiteenzet hoe er verder vorm gegeven dient te worden aan beheersmodel zoals zij dat met de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft besproken.

De OMS heeft vandaag vroeg in de middag een reactie aan VWS-minister Schippers gestuurd naar aanleiding van deze twee brieven. In beide brieven staan enkele uitwerkingsdetails van het onderhandelingsresultaat beschreven die nog niet bestuurlijk zijn afgestemd. De OMS heeft met een brief (zie bijlage) inhoudelijk gereageerd en de minister verzocht om op korte termijn bestuurlijk overleg over de uitwerking van het onderhandelingsresultaat te laten plaatsvinden. Inmiddels heeft VWS het initiatief genomen voor dit overleg.