Vervolg op onderhandelingsresultaat

16 december 2011

Het vervolgtraject van het onderhandelingsresultaat dat door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 januari 2011 is goedgekeurd, duurt langer dan verwacht. Dit komt onder andere doordat de NVZ vereniging van ziekenhuizen het onderhandelingsresultaat in haar ALV van 27 januari 2011 heeft aangehouden.