Verstandige keuzes binnen de neurologie

15 september 2015

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft een aantal aanbevelingen gepubliceerd voor patiënten met neurologische aandoeningen. De aanbevelingen hebben allen betrekking op het al dan niet inzetten van diagnostische onderzoeksmethoden bij neurologische aandoeningen.

Keuzes binnen de diagnostiek

Een van de keuzes betreft polyneuropathie, een ziekte waarbij schade ontstaat aan de zenuwen in het lichaam. Er wordt  geadviseerd dat voor het stellen van de diagnose polyneuropathie bij patiënten met suikerziekte, ernstige nierinsufficiëntie, chronisch alcoholisme of chemotherapie, het uitvoeren van een elektromyografie (EMG) niet nodig is als het klinisch beeld en het beloop passen bij de onderliggende aandoening. Een elektromyografie is een onderzoek dat gepaard gaat met toedienen van elektrische schokjes en aanprikken van spieren, en is tijdrovend en belastend voor de patiënt.

Een van de andere vijf aanbevelingen is dat slechts in zeer specifieke situaties een SPECT-scan behulpzaam kan zijn om de diagnose “ziekte van Parkinson” te stellen. Bij een SPECT-scan wordt voorafgaand aan de scan radioactieve stof in de bloedbaan gebracht. Door een SPECT-scan alleen uit te voeren in zeer specifieke situaties, worden patiënten niet onnodig aan stralingsbelasting blootgesteld.

De overige verstandige keuzes betreffen MRI-onderzoek bij een verdenking op een rughernia, bloedonderzoek bij een carpaal tunnel syndroom (CTS) en routinematig bloedonderzoek bij gebruik van anti-epileptica.

Verstandige Keuzes

De ’Verstandige Keuzes’ zijn onderdeel van de campagne ‘Verstandig Kiezen’. De Federatie  Medisch Specialisten, de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw willen met deze campagne medisch specialisten en patiënten stimuleren om in gesprek te gaan over het nut en de noodzaak van zorgmogelijkheden. ‘Verstandige Keuzes’ zijn evidence based aanbevelingen waarover artsen en patiënten het gesprek zouden moeten voeren. Zo kunnen zij samen bepalen wat de best passende behandeling is voor deze patiënt. In het programmaonderdeel ‘Verstandige Keuzes’ wordt samengewerkt met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Er zijn ’Verstandige Keuzes’ ontwikkeld over onder andere refluxziekte, hernia, acute wond, radiologie, interne geneeskunde, dermatologie en urologie.