Verlenging subsidie Opleidingsetalage.nl

12 december 2011

Het ministerie van VWS heeft positief gereageerd op de Opleidingsetalage-website en toegezegd de subsidie te verlengen tot en met 2013. Hierdoor kan de komende jaren worden gewerkt aan het verder uitbouwen en nog meer professionaliseren van de website.

Transparantie in kwaliteit

De site van de Opleidingsetalage is bedoeld voor aios in de laatste fase van hun opleiding. Zij kunnen hier direct zoeken naar differentiatiestages, deze bekijken en vergelijken. Opleiders kunnen hun opleiding in de etalage zetten en hier de kwaliteit van hun opleiding inzichtelijk maken. Naast vakinhoudelijke informatie wordt per stage onder meer een toelichting gegeven op de arbeidsvoorwaarden, kwaliteitsindicatoren en ‘couleur locale’.

Ook een online etalage?

100 opleidingsafdelingen van negen specialismen hebben inmiddels ruim 500 stages online geplaatst. Bent u opleider van een van de participerende specialismen en heeft u zelf nog geen etalage aangeleverd? Informeer dan bij de Opleidingsetalage naar de mogelijkheden.

Initiatiefnemers en participanten

Opleidingsetalage.nl is een project van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Hierbij heeft de OMS de uitvoering van het project op zich genomen. Naast de negen wetenschappelijke verenigingen participeren De Jonge Orde en de LVAG in het project om de belangen van de aios te vertegenwoordigen.