Verkorting opleidingsduur beter verdeeld

26 september 2017

Meer medische vervolgopleidingen leveren een bijdrage aan de verkorting van de opleidingsduur, zoals afgesproken in het Opleidingsakkoord. Dat blijkt uit de laatste monitoringsgegevens van de De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Maar liefst 14 opleidingen scoren nu boven het gemiddelde van 2,73 maanden verkorting. Bij de vorige meting waren dit er nog maar 11. Daarnaast is het aantal opleidingen dat  minder dan één maand verkorting heeft gerealiseerd, gedaald van 7 naar 5 opleidingen.

De RGS levert in opdracht van het federatieproject Individualisering Opleidingsduur (RIO) en het Dedicated Schakeljaar twee keer per jaar een rapportage op over de gemiddelde opleidingsduur. Uit de nieuwste rapportage blijkt dat aios die tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 uitstroomden, gemiddeld 2,73 maanden sneller opgeleid zijn dan nominaal. Daarmee lijkt de ingezette verkorting stand te houden.

Volgens schema

Een jaar geleden toonde deze meting een verkorting van 2,54 maanden onder uitstromende aios.  Een half jaar geleden was dit toegenomen naar een verkorting van 2,78 maanden. In de nieuwste meting is dit nagenoeg hetzelfde gebleven met 2,73 maanden. Daarmee lopen we op schema: om te voldoen aan de afspraken uit het Opleidingsakkoord moeten de aios die in 2018 uitstromen gemiddeld 3 maanden sneller dan nominaal zijn opgeleid.

Vergelijking verkorting per specialisme en OOR

Voor 17 specialismen is het ook mogelijk om de gemiddelde opleidingsduur te vergelijken tussen de acht Onderwijs- en OpleidingsRegio’s (OOR’s).  Niet voor iedere opleiding zijn de gegevens per OOR beschikbaar. Uit privacyoverwegingen worden de gegevens niet vrijgegeven bij een enkele uitstromer per OOR. Ook zijn een aantal opleiders niet akkoord gegaan met het gebruik van gegevens voor deze rapportages. We roepen deze opleiders op dit alsnog te doen om complete rapportages te kunnen maken.

Het volledige bericht en de bijbehorende rapporten zijn te vinden op onze website medischevervolgopleidingen.nl