Vergoedingslijst doorgeleverde apotheekbereidingen bekend

20 november 2015

De zorgverzekeraars hebben een landelijke lijst vastgesteld van apotheekbereidingen die per 1 januari 2016  vergoed worden. Alle zorgverzekeraars gaan deze lijst hanteren, waarmee er een einde komt aan onduidelijkheid voor patiënten over de vergoeding van bepaalde geneesmiddelen.

Apotheekbereidingen zijn medicijnen-op-maat, die soms nodig zijn wanneer een standaardmiddel niet voldoet. Het gaat om eigen en doorgeleverde apotheekbereidingen (niet-geregistreerde geneesmiddelen die in de ene apotheek worden gemaakt voor een patiënt van een andere apotheek).

De lijst is het resultaat van overleg dat patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, apothekers en artsenorganisaties de afgelopen maanden voerden. De Federatie Medisch Specialisten is nauw betrokken geweest bij dit overleg. Meer informatie over bereidingsgeneesmiddelen, de volledige lijst en een overzicht van de verschillen 2015-2016 vindt u op onze onderwerppagina over bereidingsgeneesmiddelen.