Verdeling budget extra werkzaamheden

12 augustus 2016

Hoe wordt het budget voor extra werkzaamheden van medisch specialisten verdeeld? Het antwoord staat in de nieuwe Handreiking Budget Organisatorische Eenheid van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Het budget is onder andere bedoeld voor medisch specialisten die managementtaken uitvoeren, een opleidingsverantwoordelijkheid hebben of recht hebben op bepaalde toeslagen.

Organisatorische eenheid

Het budget moet verdeeld worden onder medisch specialisten die deel uitmaken van een organisatorische eenheid: een eenheid waarbinnen medisch specialisten van eenzelfde specialisme (zoals een vakgroep) of van verschillende specialismen gezamenlijk zorg leveren aan patiƫnten. Waar voorheen per medisch specialist aparte toeslagen werden uitgekeerd, moeten er sinds de invoering van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) afspraken gemaakt worden over de verdeling van het budget dat hiervoor aan de organisatorische eenheid is toebedeeld. Het budget past bij de afspraak dat medisch specialisten verantwoordelijkheid kunnen nemen bij de verdeling en inrichting van hun werkzaamheden.

Handreiking

In de Handreiking wordt uitgelegd hoe er over de verdeling van het budget voor extra werkzaamheden goede afspraken gemaakt kunnen worden, met een stappenplan en een concreet voorbeeld.

Meer weten?

Neem dan contact op met het Kennis- en DienstverleningsCentrum van de Federatie en de LAD via info@demedischspecialist-lad.nl, of bel 030-670 27 02.