Verbeterd declaratieproces beperkt registratielast

10 november 2016

De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het convenant ‘ketenprocessen’ afgesloten. Het convenant bevat een aantal afspraken tussen medisch specialisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars om het declaratieproces te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om de administratieve lasten van de verzekerde, de zorgverzekeraar en van de zorgaanbieder zoveel mogelijk te beperken.

Operationele, administratieve processen kunnen efficiënter en effectiever worden ingericht als er uniforme regels en procedures zijn. De Federatie, NVZ en ZN hebben daarom bijvoorbeeld met elkaar afgesproken dat zorgverzekeraars allemaal dezelfde eisen stellen aan declaraties. Er komt bovendien meer duidelijkheid over hoe behandelingen precies geregistreerd en gedeclareerd moeten worden. Daarmee wordt voorkomen dat zorgverzekeraars declaraties afkeuren en ziekenhuizen en medisch specialisten alles opnieuw moeten doen.

Het convenant gaat in op 1 januari 2017 en is één jaar geldig.