Veiligheidsprogramma ziekenhuizen officieel van start

15 december 2011

Medisch specialisten, verpleegkundigen en ziekenhuizen hebben op een startbijeenkomst in het Sint Franciscus Gasthuis het Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig officieel gepresenteerd. Doel van het programma is de potentieel vermijdbare schade in ziekenhuizen in 2012 te halveren. Het programma omvat tien thema’s voor de verbetering van de veiligheid van ziekenhuiszorg en de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in Nederlandse ziekenhuizen.

Het Veiligheidsprogramma richt zich op halvering van de potentieel vermijdbare schade aan de hand van tien thema’s, waaronder terugdringen van ziekenhuisinfecties, verminderen van en behandelen van sepsis (bloedvergiftiging), vroegtijdig herkennen van patiënten met bedreigde vitale functies en terugdringen van medicatiegerelateerde fouten (overdracht in het bijzonder). Het komende jaar wordt in het programma ook gewerkt aan het verder invoeren van het VMS in alle Nederlandse ziekenhuizen. Met een dergelijk systeem werken ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen op systematische wijze aan de aantoonbare verbetering van veiligheid en kwaliteit van zorg.


Voorkom schade, werk veilig brengt bestaande inspanningen samen 

Medisch specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers in ziekenhuizen werken al geruime tijd aan verbetering van veiligheid en kwaliteit van ziekenhuiszorg. Voorkom schade, werk veilig brengt deze inspanningen voor een belangrijk deel samen. Vanaf vandaag kunnen ziekenhuizen zich aanmelden voor het veiligheidsprogramma. Ziekenhuizen kunnen daarbij rekenen op ondersteuning bij invoering van het VMS en bijuitwerking en uitvoering van de tien thema’s voor verbetering van patiëntveiligheid.


Initiatief Voorkom schade, werk veilig en veiligheidsmanagementsysteem

 
Voorkom schade, werk veilig! is een initiatief van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Orde van Medisch Specialisten (Orde), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV). De ontwikkeling van het VMS is een initiatief van NVZ, Orde en LEVV. Introductie hiervan was een van de aanbevelingen uit het Sneller Beter rapport Hier werk je veilig of je werkt hier niet van Shell president Rein Willems.

Op 12 juni 2007 committeerden deze partijen zich in een overeenkomst met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om in 2012 de potentieel vermijdbare schade en sterfte van patiënten ten opzichte van het niveau van 2004. De uitkomsten van het Nivel/EMGO onderzoek naar potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen (voorjaar 2007) benadrukten het belang van continue aandacht voor verbetering van patiëntveiligheid. Onder meer de conclusies uit dit rapport leidden in juni 2007 tot de samenwerkingsafspraken met de minister van VWS.