Veel belangstelling voor Symposium Zorgevaluatie

7 november 2016

Over het belang van zorgevaluatie (onderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg) zal iedereen het eens zijn. Maar wat is er nodig om het een structurele plek te geven in de medisch-specialistische zorg? Op vrijdag 28 oktober stond deze vraag ter discussie tijdens het Symposium Zorgevaluatie. Aanleiding vormde het adviesrapport Zorgevaluatie dat die dag werd aangeboden aan VVD-Kamerlid Arno Rutte.

Het rapport, opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten, beschrijft de randvoorwaarden om zorgevaluatie goed van de grond te laten komen: Wat is er nodig als het gaat om financiering, organisatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen? En hoe kunnen de besparingen die voortkomen uit meer doelmatige zorg (‘shared savings’) ten goede komen aan nieuw onderzoek en zo mogelijk lagere zorgpremies?

Op het symposium waren alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Medisch specialisten, ziekenhuizen, onderzoekers, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en politiek gingen met elkaar in discussie en gaven elk hun visie op het adviesrapport.

Lees het volledige verslag