Veel belangstelling bijeenkomst pensioenaftopping

14 april 2015

Tijdens een informatiebijeenkomst op 2 april j.l. lieten bijna 200 medisch specialisten in dienstverband zich bijpraten over de gevolgen van ‘pensioenaftopping’. Door een nieuwe pensioenwet kunnen medisch specialisten in dienstverband niet langer belastingvrij pensioen opbouwen over het salarisdeel boven €100.000,-. De werkgevers geven vooralsnog het werkgeversdeel van de pensioenpremie niet terug, met grote gevolgen: de pensioenopbouw wordt fors lager.

De LAD en Federatie onderhandelen met de werkgevers om ervoor te zorgen dat werknemers gecompenseerd worden. Het advies voor medisch specialisten: blijf lokaal druk opvoeren en informeer uw collega’s. Op onze website vindt u voorbeelden, een animatie, een verslag van de bijeenkomst en een presentatie, en veelgestelde vragen en antwoorden.