Vaststelling beleidsregels 2016

2 juli 2015

De NZa heeft het DBC-pakket voor medisch specialistische zorg per 2016 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2016 treden de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg’ (BR/CU-2143) en de regeling ‘Medisch specialistische zorg’ (NR/CU-263) in werking, samen met het DBC-pakket 2016. De NZa wil hiermee de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid verbeteren.

Regelgeving

Zo is de definitie van onderlinge dienstverlening vereenvoudigd en is het onderscheid tussen tussen de termen ‘verzoek’ en ‘doorverwijzing’ beter te maken. De definitie van dagverpleging is ook aangepast. De sportarts kan vanaf 1 januari 2016 DBC-zorgproducten openen en polikliniekbezoeken registreren. De toevoeging van de declaratiebepaling geneesmiddelen geeft inzicht in wie verantwoordelijk is voor de bekostiging van geneesmiddelen bij (geriatrische) revalidatiezorg. En per 1 januari 2016 wordt een verplichte AGB-code registratie bij revalidatie opgenomen. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in de opmaak doorgevoerd om een beter onderscheid te kunnen maken tussen de beleidsregel en de nadere regel.

Productstructuur

De productstructuur voor spoedeisende hulp en licht complexe zorg is op onderdelen aangepast. Voor transplantatiezorg worden onder andere de trajecten voor snijdende en beschouwende specialismen samengevoegd. Voor interventieradiologie worden onder andere zorgactiviteiten van interventies toegevoegd aan de productstructuur van de poortspecialismen.

Tarieven

In de tariefberekening wordt het gewogen gemiddelde toegepast. De mutatiepercentages zoals van toepassing voor 2015 voor de verkorting van de doorlooptijd blijven onverkort van toepassing. Kostprijzen die medisch inhoudelijk zijn gewijzigd na 2013 worden geïndexeerd naar het prijspeil 2016, waarbij gebruik wordt gemaakt van een conversietabel. Per 1 januari 2016 wordt een duale tariefstructuur ingevoerd in de vorm van het max-max tarief.

Meer informatie en de betreffende documenten kunt u vinden op de website van de NZa. De registratiewijzer van de Federatie zal worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.