Update: Juridische stappen van de Orde

19 december 2011

Zoals u weet is de Orde tegen onrechtmatige kortingen en wetswijzigingen die de positie van de medisch specialist binnen het ziekenhuis in gevaar brengen. Op dit moment is deze dreiging voor de medisch specialist vrijberoepsbeoefenaar aanwezig.

De minister stelt voor het volgende te doen:

  • afschaffen van het via declareren leidend tot verlies vrij beroep (De Wet marktordening gezondheidszorg)
  • de toekenning van een honorariumbudget aan de Raad van Bestuur (De Wet marktordening gezondheidszorg),
  • het uitkleden van de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de overheveling van die rechtsverhouding naar het ziekenhuis (WCZ) Wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg
  • verlaging van het macrobudget.


De standpunten van de Orde zijn heel simpel:
 

  • Bied ons de mogelijkheid om ons vak als vrij beroepsbeoefenaar in dit land te blijven vervullen.
  • Laat ons onze wettelijke verantwoordelijkheid voor het medische proces behouden.
  • Koester onze betrokkenheid en invloed op het (kwaliteits-)beleid van de ziekenhuisorganisatie.


De Orde zal zich dus met alle mogelijke middelen blijven verzetten tegen de plannen van de minister. Op juridisch gebied kunt u daarom in ieder geval de volgende acties van ons verwachten:
 

  • De Orde zal op korte termijn een procedure bij de civiele rechter aanhangig maken tegen het afschaffen van het via declareren, tegen de toekenning van een honorariumbudget aan de Raad van Bestuur, en tegen de uitholling van het vrije beroep.
  • De Orde gaat verder met de tariefprocedures, bezwaar en beroep en opnieuw naar de voorzieningenrechter CBb. Ten aanzien van de differentiatie is de koers dat differentiatie alleen gewenst is wanneer deze een rechtvaardiger uitkomst geeft dan generiek.